Rapport

Ekodesign och nya standarder för transformatorer

Transformatorer med höga energiförluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Det regleras i en ny förordning av EU-kommissionen enligt direktivet för ekodesign av transformatorer. Till förordningen hör också nya Europastandarder för distributions- och krafttransformatorer. Samtidigt har det gjorts revideringar av IEC 60076-serien för krafttransformatorer de senaste åren.

För att uppnå energieffektiviseringsmålet har den Europeiska kommissionen upprättat rättsligt bindande miljödirektiv som utgör grunden för olika miljölagar. Lagarna omsätts därefter till nationella förordningar som implementeras i alla EU-länder och övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ekodesign av transformatorer är en sådan förordning av en energirelaterad produkt som ska energieffektiviseras och därmed bidra till att reducera koldioxidutsläppen. Kommissionen beräknar att förordningen kommer att spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid till år 2025.

Här sätts förordningen i relation till Energimarknadsinspektionens regleringsskrivningar för 2016–2019 och rapporten ger tydliga rekommendationer för elnätbolagen att i framtiden upphandla energieffektiva och tillförlitliga transformatorer i ett mer energieffektivt elnät där mindre än 50 procent av förlusterna kommer från transformatorer.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:345

Författare

Thomas Fogelberg