Swedcold 2024 – omkostnadsstöd

Swedcold 2024 – omkostnadsstöd

Vattenkraftens Framtidsprogram hos Energforsk erbjuder nu möjligheten att finansiera resa och boende i samband med dammsäkerhetskonferensen Swedcold, Swedish Committe on Large Dams.

Swedcold återkommer två gånger per år, en gång under hösten och en gång under våren. Den första upplagan av Swedcold för 2024 kommer att genomföras 16 april I Stockholm, och temat är ”Dammar i kallt klimat”.

I samband med detta har även Swedcold Young Professionals Forums (YPF) en träff kvällen innan, 15 april, på Swecos kontor i Stockholm, där unga inom dammsäkerhetsbranschen kan träffas och nätverka. På denna träff kan studenterna även få tilldelade mentorer, som guidar under Swedcold-konferensen.

Framtidsprogrammet ger nu ett par studenter möjligheten att kostnadsfritt delta på Swedcold samt YPF-träffen, för att få en inblick i branschen under studietiden och skapa kontakter med dammsäkerhetsbranschen.

Energiforsk kommer i och med detta att betala kostnader för upp till 5 000 kr, för boende och resa i samband med Swedcold. Avgiften för både YPF-träffen och för konferensdeltagande kommer att vara kostnadsfritt för den som får sin ansökan beviljad av Energiforsk. Du betalar själv ditt boende och din resa, behåll originalkvitton för dessa utlägg. I samband med att vi beviljar din ansökan kommer du att få instruktioner om hur omkostnadsstödet utbetalas. Se högerkolumn för att göra din intresseanmälan.

Sista dag att anmäla intresse för resekostnadsstöd är 25 mars. Om vi beviljar din ansökan kommer du att få veta detta senast 27 mars.

Kontaktperson

Erik Isberg
070-164 44 75

Praktisk information

Plats och tid 15 april

Swecos kontor, Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Kvällstid. Mer info kommer. 

Plats och tid 16 april

Swedcold, World Trade center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm.

Ca 08:30–16:00

 

Intresseanmälan