Den här konferensen är avslutad
30 november, Stockholm

HUVA-dagen 2022

I ett energilandskap som ställer allt högre krav på vattenkraftens bidrag till systemets stabilitet men även flexibilitet blir kraven på tillförlitliga tillrinningsprognoser för kraftproduktion viktigare. Gör oss sällskap och hör mer om den senaste utvecklingen på området!

Välkommen till HUVA-dagen, en konferensen och samlingspunkt för dig som är intresserad av hydrologisk forskning och utveckling inom vattenkraftsområdet.

Under konferensen kommer vi att presentera de projekt som finansieras av programmet under 2021-2023 och bjuder in till intressanta gästföreläsningar från experter på området hydrologi och vattenkraftsproduktion. Du kan förvänta dig en lärorik dag som bjuder på nya insikter, inspiration och diskussion.

Energiforsks forskningsprogram Hydrologiskt utvecklingsarbete arbetar aktivt för att driva fältet framåt genom initiering och finansiering av forskningsprojekt som tar fram ny kunskap och utvecklar metoder för att förbättra tillrinningsprognoser till vattenkraften.