30 november
09:30
Registrering och mingel
10:00
Välkommen!
Anna Hedström Ringvall
Ordf Hydrologiskt utvecklingsarbete, Vattenregleringsföretagen
Madelene Danielzon Larsson
Energiforsk
10:15
Hur kan vi öka korttidsprognosernas precision?
I denna programpunkt ges insikter från två genomförda projekt inom HUVA där utförarna berättar om sina erfarenheter och möjliga vägar framåt.
Linnea Gimbergson
SMHI
Oddbjørn Bruland
Norwegian University of Science and Technology
11:15
Klimat, vattentillgång och höga flöden i Sverige 1860-2020
Göran Lindström
SMHI
12:00
Lunch
13:00
Connecting models
The interaction between hydrological, hydropower, and energy system models. Lessons learned from the KLIVA project. The KLIVA project contributes to increased knowledge on how climate change affects Swedish hydropower production and its regulation capacity for global warming levels of 1.5, 2 and 3 °C
Richard Scharff
Chalmers & Vattenfall
Yeshewa Hundecha
SMHI
14:30
Fikapaus
15:00
Snöakademin
Luleå tekniska universitet startade 2018 snöakademin vars mål är att, kort och gott, bättre förstå materialet snö.
Johan Casselgren
Luleå tekniska universitet
15:45
HBV-modellen 50 år
Från hydrologiska prognoser till flödesdimensionering och klimatanpassning
Sten Bergström
Författare, teknologie doktor och tidigare forskningschef på SMHI
16:45
Avrundning och summering av dagen
17:00
Konferensen avslutas
17:45
HUVA-puben
Enligt tradition bjuder HUVAs styrgrupp in konferensens talare och deltagare att efter konferensens slut göra följe till "HUVA-puben". Mer information om plats delas inom kort.