Den här konferensen är avslutad
8 september, Webbinarium

Resultat och nyheter från risk- och tillförlitlighetsanalys i elnätet

Nu redovisar vi resultat och ny kunskap från forskningsprojekten inom risk- och tillförlitlighetsanalys. Våra engagerade forskare kommer att sammanfatta den allra viktigaste kunskapen som nu finns framme kring metoder för riskanalys och andra möjligheter att förbereda elnätet för kommande utmaningar.

Skogsbränderna i Hälsingland och andra liknande händelser, som storm och åska, visar hur sårbart vårt moderna samhälle är och pekar på vikten av att ha kunskap om svaga punkter i elnätet och effektiva åtgärder att sätta in i händelse av kris. Och i takt med att Energimarknadsinspektionen vidareutvecklar sina kvalitetskrav ställs allt högre krav på kompetens inom risk- och tillförlitlighetsanalys hos elnätföretagen. Utvecklingen internationellt pekar också på att tillförlitlighetsanalyser kommer att användas för att planera investeringar i större utsträckning. Det är en trend som också gäller i Sverige.

En inspelning av webbinariet hittar du här!