Den här konferensen är avslutad
25 november, Webbinarium

Vattenkraftens bergfrågor 2020

Sugrör i Krångede Kraftverk.

Stora värden finns inbyggda i den svenska kraftindustrins berganläggningar. Med åldrande anläggningar ökar behovet av en effektiv och strukturerad förvaltning. I forskningsprogrammet Vattenkraftens bergfrågor arbetar vattenkraftindustrin gemensamt med dessa frågor. Webbinaret riktade sig till de som arbetar med underhåll och anläggningsutveckling inom bergområdet i vattenkraftindustrin.

Vid webbinaret presenterades resultat från olika bergrelaterade projekt som drivits inom Energiforsk samt tillämpade erfarenheter från olika investerings- och underhållsprojekt.

Program

8.45

Uppkoppling och mingel

09.00

 

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk
Anders Isander, Uniper/Sydkraft Hydropower
Länk till presentationen    

9.15


Krångede – Ny tillfartstunnel och nya sugrörsavstängningar G1-G4
Marcus Hautakoski och Magnus Svensson, Fortum
Länk till presentationen      Länk till video

10.00

Bensträckare

10.15


Tekniska krav vid dimensionering och utformning av berganläggningar
Hans-Åke Mattsson och Tomas Karlberg, AFRY
Länk till presentationen     Länk till video

10.45

 

Genomgång av lagstadgade krav som ställs på drift av vattenkraftindustrins berganläggningar
Petter Engvall, Sweco
Länk till presentationen     Länk till video

11.15

Lunchuppehåll

12.15


Inspektion av vattenfyllda tunnlar
Martin Hansson, AFRY
Länk till presentationen    Länk till video

12.45

Tätning av undergrunden vid dammen i Rosshaupten, Tyskland
Anders Isander, Uniper/Sydkraft Hydropower

13.15

Bensträckare

13.30


Beständighet hos injekteringsskärmar under svenska dammar
Martin Rosenqvist, AFRY
Länk till presentationen    Länk till video

14.00


Design av injekteringsridåer
Fredrik Johansson och Suihan Zhang, KTH
Länk till presentationen     Länk till video

14.30

Bensträckare

14.45


Bergerosion i spillfåror nedströms utskov
Jonas Persson och Per Eriksson, Norconsult
Länk till presentationen     Länk till presentationen

15.15

 

Rock mass parameters governing hydraulic erodibility and experiments to simulate Rock erosion mechanisms downstream of spillway
Marco Quirion, Hydro Quebec
Länk till presentationen     Länk till presentationen

15.45

Avslut