25 nov, Älvkarleby

Vattenkraftens bergfrågor 2020

Sugrör i Krångede Kraftverk.

Stora värden finns inbyggda i den svenska kraftindustrins berganläggningar. Med åldrande anläggningar ökar behovet av en effektiv och strukturerad förvaltning. I forskningsprogrammet Vattenkraftens bergfrågor arbetar vattenkraftindustrin gemensamt med dessa frågor. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med underhåll och anläggningsutveckling inom bergområdet i vattenkraftindustrin.

Vid seminariet presenteras resultat från olika bergrelaterade projekt som drivits inom Energiforsk samt tillämpade erfarenheter från olika investerings- och underhållsprojekt.

Preliminärt program

Registrering och kaffe

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk
Anders Isander, Uniper/Sydkraft Hydropower AB

Krångede – Ny tillfartstunnel och nya sugrörsavstängningar G1-G4
Marcus Hautakoski och Magnus Svensson, Fortum

Tekniska krav vid dimensionering och utformning av berganläggningar
Hans-Åke Mattsson och Tomas Karlberg, AFRY

Genomgång av lagstadgade krav som ställs på drift av vattenkraftindustrins berganläggningar
NN, Sweco

Lunch

Inspektion av vattenfyllda tunnlar
Martin Hansson, AFRY

Underhållserfarenheter från SKB:s anläggningar
Rolf Christiansson, SKB

Beständighet hos injekteringsskärmar under svenska dammar
Martin Rosenqvist, AFRY

Kaffe

Design av injekteringsridåer
Fredrik Johansson, KTH

Bergerosion i spillfåror nedströms utskov
Jonas Persson, Norconsult

Rock mass parameters governing hydraulic erodibility and experiments to simulate Rock erosion mechanisms downstream of spillway
Marco Quirion, Hydro Quebec (by video)

 

Det finns plats för ytterligare någon presentation. Kontakta Monika Adsten om du är intresserad.

 

Pris och anmälan

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt om du anmäler dig senast den 11 November. Vid anmälan efter detta datum tar vi ut en deltagaravgift på 2000 kr + moms.

Kontaktperson för seminariet är Monika Adsten

Länk till anmälan

Konferenser