25 nov, Älvkarleby

Vattenkraftens bergfrågor 2020

Sugrör i Krångede Kraftverk.

Stora värden finns inbyggda i den svenska kraftindustrins berganläggningar. Med åldrande anläggningar ökar behovet av en effektiv och strukturerad förvaltning. I forskningsprogrammet Vattenkraftens bergfrågor arbetar vattenkraftindustrin gemensamt med dessa frågor. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med underhåll och anläggningsutveckling inom bergområdet i vattenkraftindustrin.

Vid seminariet presenteras resultat från olika bergrelaterade projekt som drivits inom Energiforsk samt tillämpade erfarenheter från olika investerings- och underhållsprojekt. Registrering och kaffe startar 9.00 och programmet drar igång kl 9.30.

Program

Registrering och kaffe

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk
Anders Isander, Uniper/Sydkraft Hydropower AB

Krångede – Ny tillfartstunnel och nya sugrörsavstängningar G1-G4
Marcus Hautakoski och Magnus Svensson, Fortum

Tekniska krav vid dimensionering och utformning av berganläggningar
Hans-Åke Mattsson och Tomas Karlberg, AFRY

Genomgång av lagstadgade krav som ställs på drift av vattenkraftindustrins berganläggningar
NN, Sweco

Lunch

Inspektion av vattenfyllda tunnlar
Martin Hansson, AFRY

Underhållserfarenheter från SKB:s anläggningar
Rolf Christiansson, SKB

Beständighet hos injekteringsskärmar under svenska dammar
Martin Rosenqvist, AFRY

Kaffe

Design av injekteringsridåer
Fredrik Johansson, KTH

Bergerosion i spillfåror nedströms utskov
Jonas Persson, Norconsult

Tätning av undergrunden vid dammen i Rosshaupten, Tyskland
Anders Isander, Uniper/Sydkraft Hydropower

Rock mass parameters governing hydraulic erodibility and experiments to simulate Rock erosion mechanisms downstream of spillway
Marco Quirion, Hydro Quebec (by video)

 

 

Pris och anmälan

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt om du anmäler dig senast den 11 November. Vid anmälan efter detta datum tar vi ut en deltagaravgift på 2000 kr + moms.

Kontaktperson för seminariet är Monika Adsten

Länk till anmälan

Konferenser