Rapport

Näringspellets för skogsmark, producerad av biokol berikad med biobränsleaska och ammonium

Uppdaterad 2024-03-15 Publicerad 2022-06-13

Den här studien visar att det är möjligt att producera en näringspellets av skogsindustriella restprodukter som både kan gödsla och ge alkaliserande effekter i skogsmark.

Med hydrotermisk förkolning kan bioslam från massa- och pappersbruk upparbetas till ett hydrokol med relativt högt innehåll av kväve. Hydrokolet kan berikas ytterligare med ammonium. Det är möjligt att pelletera en blandning av aska och hydrokol till hållbara pellets som lämpar sig att sprida i skogsmark. När aska och kväveberikad hydrokol blandas i förhållande 50:50, behöver 7 ton pellets spridas per hektar för att uppnå 150 kg kväve per hektar. Samtidigt efterlevs Skogsstyrelsens rekommendationer för spridning av baskatjoner och tungmetaller.

Det är möjligt att producera näringspellets av restprodukter från massa- och pappersbruk, sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:870

Författare

Maria Sandberg, Martyna Zywalewska