Rapport

Detektion av givar- och kommunikationsfel vid dammövervakning

Dammövervakning är ett stort och viktigt område för svenska dammägare. Det är en utmaning att kontinuerligt övervaka en dammkonstruktion och att snabbt kunna reagera på förändringar som visar på en avvikelse.

Övervakningsfel kan bero på fel i givare eller i mätvärdets överföring från givare till datacentral. De felen behöver upptäckas, identifieras och skiljas från avvikelser som beror på en förändring i dammen.

Här har metoder för detektion av givar- och kommunikationsfel utvecklats baserat på grundläggande signalanalysteori. Sju olika metoder har tagits fram och utvärderats. Tillsammans med dammägaren har en pilot genomförts och systemet har sjösatts och varit i drift sedan december 2020.

Resultaten kan ligga till grund för en kostnadseffektiv utveckling av maskininlärningsmetoder för övervakning av en eller flera dammars tillstånd.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:735

Författare

Anton Jacobson, Torbjörn Johansson, Håkan Fridén och Anders Björk