Rapport

Sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammars stabilitet

Här beskrivs arbetet med att ta fram en metodbeskrivning för hur sannolikhetsbaserad bedömning bör genomföras för betongdammar. I arbetet har det ingått att utveckla en metodbeskrivning kallad Probabilistic model code for concrete dams vilken beskrivs i Energiforskrapport 2016:292. Det är den första metodbeskrivningen i världen för sannolikhetsbaserad stabilitetsberäkning av betongdammar.

Representativa fall har också analyserats och utförarna har gjort sannolikhetsbaserade beräkningar av befintliga dammar för att definiera ett kriterium för att bedöma stabilitet och definiera ett minsta tillåtna b-värde, så kallat btarget. Arbetet har även inneburit att formulera en första sannolikhetsbaserad riktlinje och att utveckla riktlinjer till ett partialkoefficient-format som implementerades i riktlinjen.

Rapporten Probabilistic model code for concrete dams 2016-292 tillhör rapportserien.

Nyheter

Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:291

Författare

Marie Westberg Wilde & Fredrik Johansson