Rapport

Sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammars stabilitet

Här beskrivs arbetet med att ta fram en metodbeskrivning för hur sannolikhetsbaserad bedömning bör genomföras för betongdammar. I arbetet har det ingått att utveckla en metodbeskrivning kallad Probabilistic model code for concrete dams vilken beskrivs i Energiforskrapport 2016:292. Det är den första metodbeskrivningen i världen för sannolikhetsbaserad stabilitetsberäkning av betongdammar.

Representativa fall har också analyserats och utförarna har gjort sannolikhetsbaserade beräkningar av befintliga dammar för att definiera ett kriterium för att bedöma stabilitet och definiera ett minsta tillåtna b-värde, så kallat btarget. Arbetet har även inneburit att formulera en första sannolikhetsbaserad riktlinje och att utveckla riktlinjer till ett partialkoefficient-format som implementerades i riktlinjen.

Rapporten Probabilistic model code for concrete dams 2016-292 tillhör rapportserien.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:291

Författare

Marie Westberg Wilde & Fredrik Johansson