Juni 2017 Framtidens elmarknad

Ny elmarknadsreform?

Är det dags för en ny elmarknadsreform? Det var den centrala frågan när elmarknadens nuvarande organisation och regelverk utvärderats i perspektiv av att en stor del av kraftproduktionen i framtiden kan baseras på vind- och solkraft.

Konferensen hölls den 14 juni 2017 och var avslutningen på ett projekt som genomförts av en panel bestående av:

  • forskare vid akademiska institutioner
  • företrädare för energiföretagen
  • företag och organisationer med anknytning till elmarknaden 


Ladda hem de olika presentationerna från konferensen nedan:

Introduktion, Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm

Internationella erfarenheter, Mats Nilsson, Shadow Analysis

Morgondagens elproduktion och effektfrågan, Thomas Unger, Profu

Presentation av panelens rapport: Time for a second electricity market reform?
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm