Maj 2016 Den framtida elmarknaden

Resultat från EFORIS och NEPP

Tillsammans med Energiföretagen Sverige arrangerade vi ett lunchseminarium i Stockholm den 26 maj 2016. Seminariet vände sig till politiker, myndigheter, journalister och personer i ledande ställning inom energiföretagen. Seminariet var mycket välbesökt och drog ett 70-tal deltagare. Det sändes också via webben.

Under seminariet redovisades forskningsprojekt från EFORIS och från forskningsprogrammet NEPP som alla på olika sätt berörde utformningen av den framtida elmarknaden. Därefter följer en avslutande diskussion. Ladda ner de olika presentationerna här: 

Mot en integrerad europeisk marknad för el. Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm

Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad. Thomas Tangerås

Design av morgondagens elmarknad, Niclas Damsgaard, Sweco