Rapport

Blowing in the Wind

Thus the “Swedish” electricity market is now part of an integrated Nordic electricity market, more and more integrated with the continental European electricity markets. Parallel to this integration process the European electricity supply system is in a state of transition, with increasing shares of non-dispatchable wind and solar power as the key feature. The changes underway will have consequences for the technical operation of the system but also for the electricity trading arrangements.

During the last few years several European countries have introduced capacity mechanisms. However, compared to the rest of Europe the Nordics are unique by having a very significant amount of hydro power. The flexibility of hydro power makes it ideal for balancing the short-term variations of wind and solar power production. This means that the cost-benefit analysis of capacity mechanisms looks different in the Nordics than in the rest of Europe. Moreover, a “market solution”, i.e. a market for capacity created by the market participants, may develop before a capacity mechanism based on further regulation of the electricity market is conceived to be warranted.

The future development of the electricity supply system, in the Nordics as well as in Europe as whole, is a complex process in which technological and institutional development coupled with legislation are driving forces. Economics is essentially about understanding how economic incentives are formed and affect behavior under different technological, institutional and regulatory conditions. Thus, economic research with a focus on electricity market design and related topics has the potential to provide useful insights and guidance both to decision makers in government, industry and finance, and to individual households.

Nyheter

Om de första åren med värmeklustret

Under två år har Energiforsks värmekluster arbetet för att forskningsresultat ska komma till bättre användning och bidra med verklig nytta i branschen.

7 maj 2021 - Värme och kyla


Stort intresse för fortsatt forskning om sektorkoppling

En förstudie har tittat på vilka systemvinster som kan skapas genom en bättre samverkan av infrastruktursystemen för gas, el och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

27 apr 2021 - Energisystem


Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021 - Energisystem


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Energiforsk driver ett projekt kring avskiljning och lagring av koldioxid för att utreda hur bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

9 apr 2021 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019:587

Författare

Lars Bergman and Chloé Le Coq