Rapport

Blowing in the Wind

Thus the “Swedish” electricity market is now part of an integrated Nordic electricity market, more and more integrated with the continental European electricity markets. Parallel to this integration process the European electricity supply system is in a state of transition, with increasing shares of non-dispatchable wind and solar power as the key feature. The changes underway will have consequences for the technical operation of the system but also for the electricity trading arrangements.

During the last few years several European countries have introduced capacity mechanisms. However, compared to the rest of Europe the Nordics are unique by having a very significant amount of hydro power. The flexibility of hydro power makes it ideal for balancing the short-term variations of wind and solar power production. This means that the cost-benefit analysis of capacity mechanisms looks different in the Nordics than in the rest of Europe. Moreover, a “market solution”, i.e. a market for capacity created by the market participants, may develop before a capacity mechanism based on further regulation of the electricity market is conceived to be warranted.

The future development of the electricity supply system, in the Nordics as well as in Europe as whole, is a complex process in which technological and institutional development coupled with legislation are driving forces. Economics is essentially about understanding how economic incentives are formed and affect behavior under different technological, institutional and regulatory conditions. Thus, economic research with a focus on electricity market design and related topics has the potential to provide useful insights and guidance both to decision makers in government, industry and finance, and to individual households.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2019:587

Författare

Lars Bergman and Chloé Le Coq