Rapport

Economy-wide Analysis of Swedish Nuclear Power and Electricity Certificates

Här analyseras svensk energi- och klimatpolitik i ett övergripande perspektiv. Grundtanken har varit att studera hur ekonomins alla marknader anpassar sig till olika policy-förändringar.

Forskarna har använt en beräkningsbar allmän jämviktsmodell på konsekvenserna av minskad kärnkraftskapacitet och klimatpolitik, och gjort en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning för att belysa elcertifikatens samhällsekonomiska intäkter och kostnader. I båda fallen betraktas en liten öppen ekonomi med fungerande konkurrensmarknader.

Resultaten visar att en nedskalning av kärnkraften kostar ungefär en procent av BNP per år. Att ”gå före” i klimatpolitiken ger också betydande kostnader. Att avstå ifrån att införa elcertifikatssystemet hade sparat, sett över hela ekonomin, i storleksordningen 10 miljarder. En viktig del har varit att studera fördelningseffekter. Resultaten visar att det går att utforma klimatpolitiken så att den inte främst drabbar låginkomsttagare via kompenserande transfereringar. Till stöd för analysen har forskarna också detaljstuderat hur de svenska hushållen påverkas av elprishöjningar.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:685

Författare

Bengt Kriström, Chris Boehringer, Per-Olov Johansson, Chandra Kiran and Xiao Hua