Rapport

Economy-wide Analysis of Swedish Nuclear Power and Electricity Certificates

Här analyseras svensk energi- och klimatpolitik i ett övergripande perspektiv. Grundtanken har varit att studera hur ekonomins alla marknader anpassar sig till olika policy-förändringar.

Forskarna har använt en beräkningsbar allmän jämviktsmodell på konsekvenserna av minskad kärnkraftskapacitet och klimatpolitik, och gjort en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning för att belysa elcertifikatens samhällsekonomiska intäkter och kostnader. I båda fallen betraktas en liten öppen ekonomi med fungerande konkurrensmarknader.

Resultaten visar att en nedskalning av kärnkraften kostar ungefär en procent av BNP per år. Att ”gå före” i klimatpolitiken ger också betydande kostnader. Att avstå ifrån att införa elcertifikatssystemet hade sparat, sett över hela ekonomin, i storleksordningen 10 miljarder. En viktig del har varit att studera fördelningseffekter. Resultaten visar att det går att utforma klimatpolitiken så att den inte främst drabbar låginkomsttagare via kompenserande transfereringar. Till stöd för analysen har forskarna också detaljstuderat hur de svenska hushållen påverkas av elprishöjningar.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:685

Författare

Bengt Kriström, Chris Boehringer, Per-Olov Johansson, Chandra Kiran and Xiao Hua