Rapport

Political Economy of Safe-guarding Security of Supply with High Shares of Renewables

Den ökade andelen vindkraft och solel på de europeiska elmarknaderna innebär en ökad oro för leveranssäkerhet i det nordiska elsystemet. Det här är en syntes av den ekonomiska forskning som analyserar karaktären på de leveransproblem som kan uppstå på en elmarknad. Resultatet innebär viktiga lärdomar för den politiska styrningen av elmarknaden, både generellt och för svensk del.

Här beskrivs hur leveranssäkerhet kan definieras och varför energy-only marknader, det vill säga marknader där man inte prissätter kapacitet, inte alltid kan förväntas leverera en effektiv nivå energi.

Till skillnad från tidigare elmarknadsstudier analyseras här även den politiska debatten om leveranssäkerhet med fokus på den politiska processen i Tyskland, och i vilken utsträckning resultat från tidigare forskning funnits med i den processen. Ett politiskt-ekonomiskt perspektiv ökar förståelsen för drivkrafterna bakom de faktiska besluten.

Slutsatsen är att man i nuläget inte bör göra några politiska utfästelser gällande introduktionen av framtida kvantitativa mått och/eller mer utvecklade kapacitetsmekanismer. Forskarna förordar däremot ett antal marginella reformer av den existerande marknadsdesignden, exempelvis en höjning av högsta tillåtna priser och kortare handelsperioder.

Nyheter

Målkonflikter ökar underhållsbehovet av elnäten

Vilken är morgondagens motsvarighet till värmefotografering för elnät? Det undrar Tommie Lindquist från Ellevio, ordförande i styrgruppen för forskningsprogrammet Underhåll av elnät. I den pågående miljonutlysningen till programmet ser han gärna att fler forskare ansöker för att bidra till ett robust och hållbart elnät.

8 jun 2023


Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:441

Författare

Erik Gawel, Paul Lehmann, Alexandra Purkus, Patrik Söderholm and Sebastian Strunz