Om programmet

Programmets mål och fokus

Elnätens digitalisering och IT-säkerhet är en brygga mellan forskning och näringsliv och kommer att underlätta för energisektorn att lyfta blicken och kombinera tidsperspektiv på kort och lång sikt med fokus på teknik och ekonomi. Programmet är en vidareutveckling av Smarta elnät som pågick mellan 2014 och 2018.

Programmet har en stark koppling till ett svenskt samhällsperspektiv och är indelat i de tre FoU-områdena samhällsnytta, samverkan mellan integrerade system och teknikutveckling av distributionsnätet.

Målet är att varje forskningsprojekt ska ta fram konkreta slutsatser om incitament och tekniker, deras genomslagskraft i samhället och hur nyttan kan fördelas på ett bra sätt mellan olika aktörer på energimarknaden.

Vi kommer särskilt att fokusera på projekt som:

 • identifierar tekniska möjligheter, gärna genom pilot- och demonstrationsprojekt ute i företagen och studier som resulterar i praktiska handböcker
 • styrs av behov och problemlösning och som engagerar elnätsägare
 • strävar efter att nätverka, bygga kompetens och ta fram syntesrapporter som sprider resultat och ny kunskap på ett effektivt sätt

Programmet ställer höga krav på projektutförarnas förståelse för frågan, intresse för att kommunicera  och möjlighet att beskriva hur resultaten kan tillämpas praktiskt. Forskaren ska redan i ansökan beskriva vilka som är mottagare av resultaten och hur ny kunskap ska användas praktiskt. För att underlätta resultatspridning och implementering av ny kunskap är det positivt om projekt genomförs tillsammans med programmets intressenter.

Inskickade ansökningar behandlas på programstyrelsens möten som är ca 4-5 gånger per år.

Planerade programstyrelsemöten:

 • PSM2/2022: 220512 (digitalt alternativt fysiskt)
  PSM1/2022: 220125-26 (fysiskt möte)
  PSM4/2021: 211207 (digitalt)
  PSM3/2021: 211007-08 (digitalt)
  PSM2/2021: 210505 (digitalt)
  PSM1/2021: 210210 (digitalt)
  PSM4/2020: 201201 (digitalt)
  PSM3/2020: 200901 (digitalt)
  PSM2/2020: 200420 (digitalt)
  PSM1/2020: 200121 (digitalt)
  PSM4/2019: 191016 (digitalt)
  PSM3/2019: 190904 (digitalt)
  PSM2/2019: 190509 (digitalt)
  PSM1/2019: 190205 (fysiskt möte)
  PSM4/2018: 181109 (fysiskt möte)
  PSM3/2018: 180925 (fysiskt möte)
  PSM2/2018: 180531 (fysiskt möte)
  PSM1/2018: 180131 (fysiskt möte)
  PSM5/2017: 171107 (fysiskt möte)
  PSM4/2017: 170905 (fysiskt möte)
  PSM3/2017: 170601 (fysiskt möte)
  PSM2 inkl WS/2017: 170405 (fysiskt möte)
  PSM1,5/2017: 170213 (telefonmöte)
  PSM1/2017: 170110 (fysiskt möte)
  PSM3/2016: 161013 (fysiskt möte)
  PSM2/2016: 160601 (fysiskt möte)
  PSM1/2016: 160309 (fysiskt möte)
  WS/2015: 151207 (fysiskt möte)
  PSM7/2015: 151207 (fysiskt möte)
  PSM6/2015: 150902 (fysiskt möte)
  PSM5/2015: 150826 (fysiskt möte)
  PSM4/2015: 150504 (fysiskt möte)
  PSM3/2015: 150323 (fysiskt möte)
  PSM2/2015: 150302 (fysiskt möte)
  PSM1/2015: 150115 (fysiskt möte)

  PSM2/2014: 141112 (fysiskt möte)
  PSM1/2014: 141014 (fysiskt möte)