Organisation

Programstyrelse

Vår programstyrelse ansvarar för den övergripande planeringen och för programmets nya idéer och strategier. Programstyrelsen granskar och bedömer också projektansökningar och godkänner slutrapporter från projekten.

Programstyrelsen består av:

Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät
Per-Olov Lundqvist, Gävle Energi / Elinorr
Lisa Gerdin, RISE
Ferruccio Vuinovich, Göteborg Energi Elnät
Arne Berlin, Vattenfall Eldistribution
Kristina Nilsson, Ellevio (ordförande)
Claes Wedén, Hitachi Energy Sweden
Johan Ribrant, Nacka Energi
Hampus Bergquist, Svenska kraftnät
Tilda Nordin, Mälarenergi 
Magnus Sjunnesson, Öresundskraft
Olle Bergström, Jämtkraft
Magnus Lindström, Grid Diagnoze
Karl-Johan Mannerback, Jönköping Energi Nät
Matz Tapper, Energiföretagen Sverige
Malin Janols, Umeå Energi Elnät