Styrande dokument

Våra styrande dokument

Vi hanterar inkomna ansökningar kontinuerligt. För att tydliggöra och göra arbetet enhetligt har vi tagit fram några styrande dokument som beskriver hur processerna kring ansökning, granskning och beslut ser ut.

Här finns också en beskrivning för hur en ansökan ska utformas och vilken struktur och innehåll som bör finnas med i en projektansökan.

För ansöknings- och projekthanteringsprocessen, se Projektprocessen.
För projektbeskrivningsmallen, se Mall till Projektbeskrivning.
För granskningsprocessen, se Granskningsprocessen.

Programstyrelsens möten, se Om programmet.