Organisation

Programstyrelse

Vår programstyrelse ansvarar för den övergripande planeringen och för programmets nya idéer och strategier. Programstyrelsen granskar och bedömer också projektansökningar och godkänner slutrapporter från projekten.

Programstyrelsen består av:

Kristina Nilsson, Ellevio ordförande
Arne Berlin, Vattenfall Eldistribution
Svante Nygren/Hampus Bergquist, Svenska kraftnät
Patrik Björnström, Sveriges Ingenjörer (Miljöfonden)
Ferruccio Vuinovich, Göteborg Energi
Teddy Hjelm/Per-Olov Lundqvist, Gävle Energi (Elinorr)
Torbjörn Solver, Mälarenergi vice ordförande
Magnus Sjunnesson, Öresundskraft
Peter Ols, Tekniska Verken i Linköping
Adam Nilsson/Thorsten Handler, Jämtkraft
Magnus Brodin, Skellefteå Kraft
Johan Örnberg/Mattias Jonsson, Umeå Energi Elnät
Peter Addicksson, HEM
Jesper Bjärvall, Karlskoga Energi
Malin Wallenberg, VB Energi
Claes Wedén, HitachiEnergy Sweden
Katarina Porath, ABB 
Björn Ållebrand, Trafikverket
Anders Fredriksson/Matz Tapper, Energiföretagen Sverige