Organisation

Programstyrelse

Vår programstyrelse ansvarar för den övergripande planeringen och för programmets nya idéer och strategier. Programstyrelsen granskar och bedömer också projektansökningar och godkänner slutrapporter från projekten.

Programstyrelsen består av:

Kristina Nilsson, Ellevio ordförande
Arne Berlin, Vattenfall Eldistribution
Svante Nygren/Hampus Bergquist, Svenska kraftnät
Patrik Björnström, Sveriges Ingenjörer (Miljöfonden)
Ferruccio Vuinovich, Göteborg Energi
Teddy Hjelm, Gävle Energi (Elinorr)
Torbjörn Solver, Mälarenergi vice ordförande
Magnus Sjunnesson, Öresundskraft
Peter Ols, Tekniska Verken i Linköping
Adam Nilsson, Jämtkraft
Magnus Brodin, Skellefteå Kraft
Johan Örnberg, Umeå Energi Elnät
Peter Addicksson, HEM
Jesper Bjärvall, Karlskoga Energi
Malin Wallenberg, VB Energi
Claes Wedén, ABB Power Grids Sweden
Katarina Porath, ABB 
Björn Ållebrand, Trafikverket
Anders Fredriksson, Energiföretagen Sverige