Rapport

DigiGrid – Digitaliserade och resurseffektiva elnät

Det är svårt att fastslå var den faktiska elförbrukningen landar i framtiden, men det vi med säkerhet vet är att elektrifieringen medför en markant ökning av elkonsumtionsbehovet. Det ställer nya krav på våra elnät. Digitalisering av elnäten är ett viktigt verktyg för att kunna realisera den potential som finns i redan idag tillgängliga elnätsresurser – och samtidigt effektivisera drift och underhåll av näten, genom t.ex. ökad styrning och automatisering.

Enligt resultaten från den här studien är digitaliseringsåtgärder som minimerar avbrottstider, åtgärder som underlättar för kund, samt åtgärder som underlättar drift- och underhållsarbete prioriterade av elnätsbolagen – och därmed pådrivande för digitaliseringen. Andra drivkrafter framkommer är bättre kännedom om nätet, driftoptimering, långsiktig nätplanering och prediktivt underhåll.

För att företagen ska kunna uppfylla de långsiktiga nyttorna med digitalisering är kompetens, personal, tillgång till bra systemstöd, tid och pengar, de mest kritiska resurserna.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:895

Författare

Elham Kalhori, Jesper Werneskog, Johanna Barr, Anna Wolf