Rapport

DigiGrid – Digitaliserade och resurseffektiva elnät

Uppdaterad 2024-03-26 Publicerad 2022-11-08

Det är svårt att fastslå var den faktiska elförbrukningen landar i framtiden, men det vi med säkerhet vet är att elektrifieringen medför en markant ökning av elkonsumtionsbehovet. Det ställer nya krav på våra elnät. Digitalisering av elnäten är ett viktigt verktyg för att kunna realisera den potential som finns i redan idag tillgängliga elnätsresurser – och samtidigt effektivisera drift och underhåll av näten, genom t.ex. ökad styrning och automatisering.

Enligt resultaten från den här studien är digitaliseringsåtgärder som minimerar avbrottstider, åtgärder som underlättar för kund, samt åtgärder som underlättar drift- och underhållsarbete prioriterade av elnätsbolagen – och därmed pådrivande för digitaliseringen. Andra drivkrafter framkommer är bättre kännedom om nätet, driftoptimering, långsiktig nätplanering och prediktivt underhåll.

För att företagen ska kunna uppfylla de långsiktiga nyttorna med digitalisering är kompetens, personal, tillgång till bra systemstöd, tid och pengar, de mest kritiska resurserna.

Nyheter

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas.

29 apr 2024


Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:895

Författare

Elham Kalhori, Jesper Werneskog, Johanna Barr, Anna Wolf