Rapport

Elnätens digitalisering och IT-säkerhet - slutsyntes

Den här slutsyntesen ger en populärvetenskaplig beskrivning av alla resultat från forskningsprojekt som har genomförts inom programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

Elnäten är helt avgörande för att samhället ska fungera. Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040. Det leder till stora utmaningar för elnäten när en stor andel icke planerbar produktion ska hanteras.

Programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet har pågått sedan 2018, under den tiden har vi sett hur branschen har förändrats i snabb takt. Kraven på att möta behoven av förändring och utveckling har bara ökat. I den här syntesrapporten redovisar vi olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. 

 

 

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2022:896