Rapport

Alternativ ålyngeluppsamling

Här har en flytande ålyngeluppsamlare designats för att ge en så kort väg som möjligt för ålarna att klättra samtidigt som den ger en bredare mynning än en konventionell ålyngeluppsamlare. Den nya uppsamlaren är också mobil vilket gör att den snabbt och enkelt kan flyttas.

Resultaten av tester visar att den flytande uppsamlaren fångade betydligt fler ålar än den konventionella ålyngeluppsamlaren, som användes samtidigt. Det innebär att den metod för att samla upp ålyngel som i dag används kan effektiviseras med hjälp av flytande ålyngeluppsamlare. Detta kan i sin tur medföra att ålyngel som naturligt vandrar upp i vattendrag i större utsträckning kan transporteras förbi vandringshinder för att placeras ut i lämpliga uppväxtmiljöer.

Nyheter

Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Samlad information om termiska energisystem

Idag finns flera internationella plattformar för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige. Linköpings universitet och Energiforsk bygger information på webben för att öka kunskap och bevakning av vad som händer inom termiska energisystem.

20 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:396

Författare

Jonas Christiansson, Johan Watz, Olle Calles