Rapport

Alternativ ålyngeluppsamling

Här har en flytande ålyngeluppsamlare designats för att ge en så kort väg som möjligt för ålarna att klättra samtidigt som den ger en bredare mynning än en konventionell ålyngeluppsamlare. Den nya uppsamlaren är också mobil vilket gör att den snabbt och enkelt kan flyttas.

Resultaten av tester visar att den flytande uppsamlaren fångade betydligt fler ålar än den konventionella ålyngeluppsamlaren, som användes samtidigt. Det innebär att den metod för att samla upp ålyngel som i dag används kan effektiviseras med hjälp av flytande ålyngeluppsamlare. Detta kan i sin tur medföra att ålyngel som naturligt vandrar upp i vattendrag i större utsträckning kan transporteras förbi vandringshinder för att placeras ut i lämpliga uppväxtmiljöer.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:396

Författare

Jonas Christiansson, Johan Watz, Olle Calles