Rapport

Alternativ ålyngeluppsamling

Här har en flytande ålyngeluppsamlare designats för att ge en så kort väg som möjligt för ålarna att klättra samtidigt som den ger en bredare mynning än en konventionell ålyngeluppsamlare. Den nya uppsamlaren är också mobil vilket gör att den snabbt och enkelt kan flyttas.

Resultaten av tester visar att den flytande uppsamlaren fångade betydligt fler ålar än den konventionella ålyngeluppsamlaren, som användes samtidigt. Det innebär att den metod för att samla upp ålyngel som i dag används kan effektiviseras med hjälp av flytande ålyngeluppsamlare. Detta kan i sin tur medföra att ålyngel som naturligt vandrar upp i vattendrag i större utsträckning kan transporteras förbi vandringshinder för att placeras ut i lämpliga uppväxtmiljöer.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:396

Författare

Jonas Christiansson, Johan Watz, Olle Calles