Rapport

Anpassning av småskaligt vattenkraftverk för ålvandring

Här har forskarna anpassat ett småskaligt vattenkraftverk för ålvandring med hjälp av numeriska strömningssimuleringar. En ny design av intagsgaller har testats som visar goda möjligheter att hindra ål att vandra genom turbinerna eller klämmas fast mot gallret.

Ett flertal olika konfigurationer av spillvägar har även simulerats och utvärderats för att mäta hastighetsfält och spillflöde. Risken är stor att ålar kan avskräckas av de stora hastighetsgradienterna vid spilluckorna och därför simuleras även en alternativ design av spillväg med en kontraktion som minskar den maximala hastighetsgradienten med ungefär 50 procent.

Resultaten visar att det är möjligt att designa ett förbättrat intagsgaller som uppfyller rekommendationerna för nedströmsvandring gällande lutning och maximala strömningshastigheter för det undersökta kraftverket.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:399

Författare

Anders Andersson, Kjell Leonardsson, Gunnar Hellström & Staffan Lundström