Rapport

Krafttag ål 2011-2014 slutrapport

Åtgärder, forskning och utveckling

Krafttag ål är ett program som genomförts i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten. Verksamheten initierades 2011 och innehöll två delar; en åtgärdsdel och en del med forskning- och utveckling. Två typer av åtgärder har genomförts inom programmet. Lekvandrande ålar har fångats, transporterats förbi kraftverken och släppts nedströms det nedersta kraftverket. Åtgärden har genomförts i Göta älv, Lagan, Motala ström och Mörrumsån. Importerade ålyngel har satts ut i Västerhavet som en kompensatorisk åtgärd. Åtta forsknings- och utvecklingsprojekt har bedrivits, varav flera innehöll fältstudier. Projekten har höjt kunskapsläget vad gäller överlevnaden för ål vid passage av kraftverk samt visat på möjligheter och utmaningar med tekniska lösningar för nedströmspassage. Ett nytt modellverktyg som beräknar överlevnad för ålpassage vid vattenkraftverk finns tillgängligt.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2015:104

Författare

Sara Sandberg