Rapport

Skonsam drift av vattenkraftverk vid ålvandring

Här sammanfattas kunskapsläget kring begreppet skonsam drift och erfarenheter från andra länder. Forskarna har också intervjuat personal på vattenkraftbolag och utvärderat möjligheten att tillämpa den här typen av åtgärder vid kraftverk i de ålproducerande vattendragen i Sverige.

Skonsam drift omfattar åtgärder där driften av vattenkraftverk anpassas under blankålens vandring nedströms för att underlätta en skadefri passage. Vilken åtgärd som väljs avgörs av förutsättningarna vid det aktuella kraftverket.

Resultaten visar att det inte finns en universell driftsmodell som fungerar för alla typer av anläggningar. En av de mest avgörande förutsättningarna för tillämpning av skonsam drift är möjligheten att förutse ålarnas vandring. Det finns ett antal potentiella varningssystem för detta.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:417

Författare

Henrik Jeuthe, Kjell Leonardsson