Rapport

Skonsam drift av vattenkraftverk vid ålvandring

Här sammanfattas kunskapsläget kring begreppet skonsam drift och erfarenheter från andra länder. Forskarna har också intervjuat personal på vattenkraftbolag och utvärderat möjligheten att tillämpa den här typen av åtgärder vid kraftverk i de ålproducerande vattendragen i Sverige.

Skonsam drift omfattar åtgärder där driften av vattenkraftverk anpassas under blankålens vandring nedströms för att underlätta en skadefri passage. Vilken åtgärd som väljs avgörs av förutsättningarna vid det aktuella kraftverket.

Resultaten visar att det inte finns en universell driftsmodell som fungerar för alla typer av anläggningar. En av de mest avgörande förutsättningarna för tillämpning av skonsam drift är möjligheten att förutse ålarnas vandring. Det finns ett antal potentiella varningssystem för detta.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:417

Författare

Henrik Jeuthe, Kjell Leonardsson