Rapport

Understanding downstream migration timing of European eel

Ålbeståndet i Europa har varit på tillbakagång under en längre tid. En av anledningarna till detta är dödlighet orsakad av turbiner i vattenkraftverk.

För att undvika att ålar skadas vid turbinpassage kan driften av kraftverk anpassas till när ålen vandrar. Denna studie på fem platser i södra Sverige syftade till att öka kunskapen om vandringsbeteende av Europeisk blankål genom att använda avancerade statistiska modeller för att studera hur olika miljöförhållanden påverkar ålens vandringsbeteende.

Resultaten från studien visade att ålarnas vandring kunde förklaras med hjälp av s.k. ”triggers” eller miljöparametrar som triggar vandringen.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2014:51

Författare

Stein F, Calles O, Hübner E, Östergren J & Schröder B