Rapport

Fuel Cell Vehicles for Transport of Construction Materials

Om godstransporter inom en snar framtid ska vara i huvudsak utsläppsfria krävs en fortsatt energieffektivisering och en utveckling av elektrifierade fordon och drivsystem. Här har möjligheterna att använda vätgasdrivna fordon med bränsleceller för massgodstransporter i städer och tätorter undersökts.

Rapporten beskriver forskningsläget, identifierar trender kring användning av vätgas och bränsleceller och beskriver om och hur det bidrar till hållbara och energieffektiva godstransporter. Fordon med bränsleceller har här jämförts med fordon som drivs med andra drivlinor som batterielektrisk plug-in drift, batterielektrisk drift där energi tillförs från kontaktledning och fordon drivna med biodiesel eller fossil diesel.

En fördel med bränsleceller är att de kan drivas med vätgas som är framställd med fossilfri el. Vätgasdrift erbjuder en lång räckvidd och medger flexibla transporter som inte måste anknyta till platser för påfyllning av energi. Jämfört med batterielektriska fordon kan vätgasdrivna fordon utföra tunga och långa transportuppdrag vilket ger lägre kostnad per transporterat ton gods.

Vätgasdrift medger också en snabb påfyllning av energi och begränsar inte lastkapaciteten i samma omfattning som en batterielektrisk drift vanligen gör. Vätgasdrift och batterielektrisk drift är dessutom tystare i jämförelse med dieseldrift.

Nyheter

Gigantiskt webbinarium om högspänd elkraft

Under två veckor i månadsskiftet augusti-september arrangerar den internationella organisationen CIGRE ett omfattande webbinarium som handlar om produktion, överföring och distribution av högspänd elektrisk energi.

12 aug 2020


Energiforsk i Aktuellt

När Moderaterna och Liberalerna i en debattartikel i förra veckan gick ut med att de vill se en lagändring kring kärnkraften för att säkra tillgången till ren och leveranssäker el, intervjuades Energiforsks VD Markus Wråke i nyhetsprogrammet Aktuellt.

3 aug 2020


Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för olika energislag, förändrar energianvändningen och gör hela energisystemet mer sårbart.

19 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019:600

Författare

Angelika Treiber, Peter Bark