Rapport

Technology Review – Solid Oxide Cells 2019

Fastoxidceller kan användas både som bränsleceller för att producera el och som elektrolysceller för att producera vätgas. I ett framtida vätesamhälle måste energieffektiva produktionsprocesser för väte byggas i stor skala, till exempel med användning av fastoxidbränsleceller, SOEC. Det innebär att det går att använda överskott av el, till exempel när elproduktion från vindkraft är hög.

Kommersialiseringen av SOFC-system sker inom specifika nischmarknader, exempelvis lokal kraftgenerering till datacenters, kontor och handel, framför allt i USA. Det görs också för småskalig kraftvärme för enskilda hushåll, exempelvis i Japan.

Den stora fördelen med den här typen av system är den höga elektriska verkningsgraden, 60 % LHV är möjligt för ett så litet system som 1,5 kW Solid Power, vilket kan jämföras med 65 % för ett 5 kW system från Ceres och även 65 % för ett 200 kW system från Bloom Energy.

Livslängdstestet för ett SOFC system vid forskningscentret Jülich avslutades i februari 2019 efter 100 000 timmars livslängd. Inga liknande nya offentliga långtidstester startas idag.

För närvarande finns endast två system tillgängliga på den japanska marknaden, ett PEFC-system från Panasonic ett SOFC system från Aisin Seiki.

Nyheter

Gigantiskt webbinarium om högspänd elkraft

Under två veckor i månadsskiftet augusti-september arrangerar den internationella organisationen CIGRE ett omfattande webbinarium som handlar om produktion, överföring och distribution av högspänd elektrisk energi.

12 aug 2020


Energiforsk i Aktuellt

När Moderaterna och Liberalerna i en debattartikel i förra veckan gick ut med att de vill se en lagändring kring kärnkraften för att säkra tillgången till ren och leveranssäker el, intervjuades Energiforsks VD Markus Wråke i nyhetsprogrammet Aktuellt.

3 aug 2020


Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för olika energislag, förändrar energianvändningen och gör hela energisystemet mer sårbart.

19 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019:601

Författare

Martin Andersson and Jan Froitzheim