Stormöte 30 januari

Presentationer från dagen

Här till höger finns länkar till de presentationer som gjordes under seminariet i januari 2019. Där finns också en länk till examensarbetet Termisk energilagring i fjärrvärmenät.