Program

Tillämpad vattenkraftteknik

Inriktningen för programmet är tillämpade vattenkraftfrågor med nyttan för vattenkraftindustrin i centrum. Resultatet kommer att vara ett viktigt stöd för de investeringar och förnyelsebehov som vattenkraften står inför.

Ett syfte är att skapa en länk mellan forskning och praktisk tillämpning genom att fånga upp och tillgängliggöra nya forskningsresultat så att de kan införlivas i industrins dagliga drift och arbete. Resultat från andra program inom vattenkraftområdet, exempelvis Svenskt vattenkraftcentrum, kan tas vidare för implementering och tillämpning hos kraftbolagen och kommer på så sätt till sin fulla rätt.

Satsningen är också öppet för nya projekt inom exempelvis reglerteknik, stöd vid upphandling av nya aggregat och praktiska handböcker för arbete inom miljö, hälsa och säkerhet på anläggningar inom vattenkraften. Utformningen av programmet innebär snabba beslutsvägar och en möjlighet att fånga upp frågor som inte hör hemma i något annat program vilket ökar flexibiliteten och minskar risken för att viktiga frågor faller mellan stolarna.

Det går att söka projektmedel på totalt 1,4 miljoner kronor från programmet till och med år 2020.

Emma Hagner
08-677 27 53

Uppdragsgivare

Vattenfall vattenkraft, Fortum, Holmen Energi, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteåkraft, Statkraftn och Sydkraft Hydropower.