Rapport

Metodik för hydraulisk modellering av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft

Uppdaterad 2024-03-26 Publicerad 2020-11-17

Det går att uppnå ekologiska vinster både i en vattenfåra och på angränsande landområden genom miljöanpassning av torrfåror. Men kunskapsluckorna är generellt stora och det är brist på underlag för att utforma funktionella åtgärder.

Att i förväg kunna identifiera olika möjligheter och vilka effekter de har är något som efterfrågas av branschen. Hydraulisk modellering kan ge ett sådant underlag, där torrfårans ekologiska potential, till exempel fårans lutning och bottenprofil, kan analyseras i relation till kraftproduktion och andra begränsande förutsättningar.

Resultaten visar här att en god precision kan uppnås med noggranna mätningar av batymetri och med ett gott kalibrerings- och valideringsmaterial. Ju tidigare i ett projekt som en bra hydraulisk modell tas fram, desto mer kan sparas in eftersom felaktiga beslut kan försena och fördyra projektet.

Nyheter

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas.

29 apr 2024


Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:702

Författare

Anders Söderström, Dag Cederborg, Sandra Broström, Pierre-Louis Ligier