Den här konferensen är avslutad
4 - 5 oktober, Göteborg

Svenskt vattenkraftcentrums FoU-dagar

Hur kommer framtidens vattenkraft att se ut och hur bidrar Svenskt vattenkraftcentrum till att branschen kan möta den framtiden på bästa sätt? Det är temat på årets FoU-dagar som anordnas den 4–5 oktober i Göteborg!

4–5 oktober håller Svenskt vattenkraftcentrum sina årliga FoU-dagar på Convendum i Göteborg. Årets tema är vattenkraften i framtidens energisystem.

– Vi har ett fullspäckat program för dagarna och vi ser fram emot att träffa alla i Göteborg. Äntligen har vi möjlighet att ses och träffa gamla som nya kollegor och knyta kontakter samt diskutera spännande forskningsprojekt och behov.

Sedan 2018 drivs Svenskt vattenkraftcentrum som ett kompetenscentrum med målet att ta fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion.

Målet med kompetenscentret är att såväl samhälle som vattenkraftindustrin ska få ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften.

Den nuvarande etappen av Svenskt vattenkraftcentrum som har pågått sedan 2018 avslutas i år. På FoU-dagarna kommer etappen att sammanfattas, och det nya kompetenscentret som innebär en breddning och utveckling av det befintliga kommer att presenteras.

– Våra seniorforskare och deras duktiga doktorander kommer att redovisa resultat och nyheter från Svenskt vattenkraftcentrums två forskningsområden, vattenbyggnad och turbiner/generatorer och vi passar även på att ta in industriperspektiven och får en insikt i verksamheten ute på anläggningarna - dels genom presentationer men även med ett studiebesök till Lilla Edets kraftstation, säger Emma Hagner.