Program den 6 oktober
13:00
Välkommen till Vattenkraftens FoU-dagar
Lennart Kjellman
Energiforsk
Temaområde förnyelse
13:15
Flow in turbines during new operating procedures
Saeed Salehi
Chalmers
Håkan Nilsson
Chalmers, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
13:35
Projekt och resultat från forskning inom vattenkraft
Torleif Dahlin
Lunds Tekniska Högskola
13:55
Fortums arbete med utrivning av mindre reglerdammar
Konrad Enckell
Fortum
14:15
Paus och mingel
Temaområde produktivitet
14:30
Utveckling av komponenter för ökad dämpning i vattenkraftsrotorer
Gudeta Benti
Luleå tekniska universitet
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
14:50
Utveckling av metodik för bestämning av storskalig skjuvhållfasthet hos naturliga bergsprickor
Francisco Rios Bayona
KTH
15:10
Dammbygget Lilla Edet
Andreas Larsson
Vattenfall
15:30
Paus
Gästföreläsare
16:00
Climate change impacts on hydropower
Catherine Guay
HydroQuebec
17:00
Slut för dagen
Program den 7 oktober
09:00
Klimatförändringarnas påverkan på vattenkraften
Richard Scharff
Chalmers & Vattenfall
Temaområde flexibilitet
10:00
Batterier vid Granboforsens kraftverk – Stella Futura och Jämtkraft
Ulrika Tornerefelt
Stella Futura
Susann Handler
Jämtkraft
10:30
Paus
10:50
Development of the pressure-time method
Mehrdad Kalantar Neyestanaki
Luleå tekniska universitet
11:10
Applications of machine learning for safe spillway discharge
Shicheng Li
KTH
Övrig vattenkraftforskning på Energiforsk
11:30
Exempel från miljöprogrammen
11:45
Sammanfattning av FoU-dagarna
Lennart Kjellman
Energiforsk
12:00
Vattenkraftens FoU-dagar avslutas