3 september, Linköping

Miljöforskning för hållbar vattenkraft

Inled hösten med ett fullspäckat seminarium om miljöforskning för hållbar vattenkraft. Ta del av den senaste forskningen från Energiforskprogrammet "Vattenkraftens miljöforskningsprogram", utbyt erfarenheter med branschkollegor, och följ med på studiebesök.

Sveriges regering har beslutat att ompröva nuvarande vattenkraftsverksamheter under 20 år. Det kräver avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga i arbetet med att ställa om vattenkraften till moderna miljövillkor. Därför behövs ett kunskapsunderlag som fångar komplexiteten inför beslut i de här frågorna, och som tar dimensionerna biologisk mångfald och förnybar elproduktion med i beräkningen.

I syfte att sprida de resultat som framkommit från Energiforsks program Vattenkraftens miljöforskningsprogram välkomnas alla som jobbar med vattenkraftens hållbara omställning (forskare, verksamhetsutövare, länsstyrelser, vattenmyndigheter, konsulter, domstolar) att delta på ett heldagsseminarium i september. Se programmet här.

Dagen innehåller även ett studiebesök på Tekniska verkens omlöp i Stångån.

Pris och anmälan

När

3 september kl. 08.30-17.00

Plats

Tekniska verken HQ, Brogatan 1, Linköping

Kostnad 

Kostnadsfritt för alla. En avgift på 500 kr utgår för de som inte avbokar sin plats vid utebliven närvaro. Avbokning sker genom att mejla kontakt@energiforsk.se.

Anmälan 

Anmäl dig här

Konferenser