Rapport

Vegetation på fyllningsdammar

Idag saknas det i Sverige riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar bör bedömas och hanteras. Dammägare och konsulter gör på olika sätt, och ofta behandlas vegetation på dammar som en ren underhållsfråga.

Vegetation på fyllningsdammar påverkar dammsäkerheten genom att den försämrar möjligheten att inspektera dammen, vilket försvårar möjligheten att upptäcka skador i god tid. Det gäller alla typer av vegetation med undantag av välklippt gräs.

Hösten 2019 utfördes omfattande borttagning av träd, stubbar och rötter på en fyllningsdamm i södra Sverige. Såväl grävning som fräsning användes för att ta bort stubbar och rötter. Metoder och iakttagelser från det arbetet beskrivs i rapporten.

Baserat på internationella riktlinjer, egna erfarenheter och diskussioner under en workshop med dammägare och konsulter finns här ett antal rekommendationer inför framtagning av riktlinjer. Resulten ska förhoppningsvis kunna användas som underlag i det arbetet.

Nyheter

Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:736

Författare

Tina Påhlstorp