Rapport

Vegetation på fyllningsdammar

Idag saknas det i Sverige riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar bör bedömas och hanteras. Dammägare och konsulter gör på olika sätt, och ofta behandlas vegetation på dammar som en ren underhållsfråga.

Vegetation på fyllningsdammar påverkar dammsäkerheten genom att den försämrar möjligheten att inspektera dammen, vilket försvårar möjligheten att upptäcka skador i god tid. Det gäller alla typer av vegetation med undantag av välklippt gräs.

Hösten 2019 utfördes omfattande borttagning av träd, stubbar och rötter på en fyllningsdamm i södra Sverige. Såväl grävning som fräsning användes för att ta bort stubbar och rötter. Metoder och iakttagelser från det arbetet beskrivs i rapporten.

Baserat på internationella riktlinjer, egna erfarenheter och diskussioner under en workshop med dammägare och konsulter finns här ett antal rekommendationer inför framtagning av riktlinjer. Resulten ska förhoppningsvis kunna användas som underlag i det arbetet.

Nyheter

Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021


Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Energiforsk driver ett projekt kring avskiljning och lagring av koldioxid för att utreda hur bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

9 apr 2021


Växter som kan skada dammar

Det saknas i dag riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar ska bedömas och hanteras. Vegetationen kan påverka dammsäkerheten eftersom möjligheten att inspektera dammen försämras och det är svårt att upptäcka skador i god tid.

7 apr 2021


Ny SVC-doktorand i Luleå

Det här är Jelle Kranenbarg som är ny doktorand på Luleå tekniska universitet inom området flödesmekanik och vattenkraft. Projektet han jobbar i ingår i Svenskt vattenkraftcentrum och heter Instabilities at deep part load and speed no load conditions in axial turbines.

31 mar 2021 - Vattenkraft


Anpassa energisystemet till klimatförändringarna

–Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Stora investeringar krävs för att energisystemet ska fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att behandla de här frågorna tillsammans, säger Erik Kjellström, professor på SMHI.

24 mar 2021 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:736

Författare

Tina Påhlstorp