Rapport

Elbilsutvecklingens påverkan på lokalnätsdimensionering av nätstationer

Idag har de flesta elbilsladdare en effekt på 3,6 kW, men det finns också laddare med högre effekt och flera av dem är endast enfas inkopplade. Det betyder att dimensioneringen främst sker med hjälp av distributionsnätens säkringar och kablage, och bara i mindre utsträckning med hjälp av transformatorer.

När man granskar timvärden och energi, det vill säga när den faktiska effekten synas, blir det tydligt var i lokalnätet det uppstår problem när mängden elbilar ökar och laddinfrastrukturen byggs ut.

Det är kostsamt att uppgradera distributionsnätet och för att framtidssäkra de befintliga elnäten är det viktigt att efterfrågeflexibilitet och aggregatorer kan hanterar flexibla resurser som laddning, batterilagring, fläktar, värmepumpar och elvärmegolv.

Nyheter

Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:552

Författare

Joachim Lindborg, Linda Schumacher