Rapport

Maskininlärning, elkvalitet och smarta elnät

När samhället elektrifieras i högre grad och elnätet förändras genom nya kraftkällor och olika typer av laster, uppstår nya utmaningar. En viktig komponent att ta hänsyn till är elkvalitet som i dagsläget övervakas och analyseras av nätägaren. Genom artificiell intelligens kan man göra en fördjupad analys av den elkvalitetsdata som samlas in, vilket skapar nya möjligheter att åtgärda störningar.

Att identifiera grundorsak till spänningsdippar är värdefullt och kan automatisera processer som idag görs manuellt vilket är tidskrävande. Det innebär också en djupare förståelse av elnäts generella hälsa och förtydligar ansvarsfördelning och skuldfråga i samband med störningar.

Resultaten visar att framtidens smarta digitala elnät skulle gynnas av att mäta till en högre samplingsfrekvens, för att ännu bättre förstå olika störningars ursprung och inverkan. Man skulle till exempel kunna genomföra analys “on the edge”, då man i större utsträckning kan kringgå eventuella lagrings-, beräkning- och kommunikationsproblem.

Nyheter

Allt om nästa generations fjärrvärme

Fjärrvärme är en väl beprövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Som ett led i miljö- och klimatarbetet satsar många länder i Europa nu för fullt på att bygga ut fjärrvärmen. På webbinariet The future of thermal grids den 25-26 november kommer nya innovativa lösningar att presenteras!

16 nov 2020


Fokus på energisystem och friluftsliv

Vi välkomnar Carolina Holmberg till Energiforsk! Carolina är faktiskt en återvändare – efter examen sommarjobbade hon hos oss och har under de senaste åren, som konsult på Sweco, haft en aktiv roll inom Energiforsks program för dammsäkerhet.

12 nov 2020


Ett elsystem för elfordon

Igår hade SVT ett inslag om de utmaningar för elnäten som en elektrifiering av fordonssektorn kan innebära. Det är därför bra att Energiforsk nu förbereder ett nytt projekt om hur elsystemet ska anpassas för att inte elnäten blir en begränsande faktor för en omfattande elektrifiering av fordonsflottan.

28 okt 2020


Frukostmöte om digitala tvillingar i fjärrvärme

Vad är en digital tvilling? Hur kan de användas och vad är nyttan i ett fjärrvärmesystem? Nu bjuder Energiforsk Värmekluster in till ett frukostwebbinarium den 24 november för att reda ut begreppen och svara på detta..

23 okt 2020


Stort intresse för hur aska kan användas

Att bygga skogsbilvägar med aska och att återföra aska till skogen med hjälp av drönare var några av de forskningsresultat som redovisades på Askprogrammets webbinarium i går.

22 okt 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2020:691

Författare

Ebrahim Balouji, Erik Berggren, Karl Bäckström, Isac Kärrman, Johan Rådemar