Rapport

Ekologisk reglering

Här beskrivs hur produktionsförluster och miljönytta kan beräknas i reglerade vattendrag. För att bevara sin ekologiska integritet är ett vattendrag beroende av naturliga flöden och konnektivitet, det vill säga en möjlighet till spridning och fri passage för djur, växter, sediment och organiskt material.

Rapporten presenterar en metod för att ta fram scenarier för att införa ekologiska flöden i utbyggda vattendrag, så kallad ekologisk reglering med Umeälven som exempel. När man bygger dammar och kraftverk i ett vattendrag förändras den naturliga flödesdynamiken vilket ger stora förändringar jämfört med naturliga flöden. Dammarna orsakar även att forsar och strömsträckor däms över och att stränderna eroderar vilket leder till förluster av habitat.

Resultaten visar att med hjälp av bristanalys av flöden kan man återupprätta vissa flödesfunktioner utan betydande förluster för kraftproduktionen. Att helt återskapa naturliga flödesregimer medför dock stora produktionsförluster.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:449

Författare

Åsa Widén (även omslagsbild), Roland Jansson, Birgitta Renöfält, Erik Degerman, Dag Wisaeus