Rapport

Ekologisk reglering

Här beskrivs hur produktionsförluster och miljönytta kan beräknas i reglerade vattendrag. För att bevara sin ekologiska integritet är ett vattendrag beroende av naturliga flöden och konnektivitet, det vill säga en möjlighet till spridning och fri passage för djur, växter, sediment och organiskt material.

Rapporten presenterar en metod för att ta fram scenarier för att införa ekologiska flöden i utbyggda vattendrag, så kallad ekologisk reglering med Umeälven som exempel. När man bygger dammar och kraftverk i ett vattendrag förändras den naturliga flödesdynamiken vilket ger stora förändringar jämfört med naturliga flöden. Dammarna orsakar även att forsar och strömsträckor däms över och att stränderna eroderar vilket leder till förluster av habitat.

Resultaten visar att med hjälp av bristanalys av flöden kan man återupprätta vissa flödesfunktioner utan betydande förluster för kraftproduktionen. Att helt återskapa naturliga flödesregimer medför dock stora produktionsförluster.

Nyheter

Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Samlad information om termiska energisystem

Idag finns flera internationella plattformar för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige. Linköpings universitet och Energiforsk bygger information på webben för att öka kunskap och bevakning av vad som händer inom termiska energisystem.

20 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:449

Författare

Åsa Widén (även omslagsbild), Roland Jansson, Birgitta Renöfält, Erik Degerman, Dag Wisaeus