Rapport

Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder

Här har de restaureringsåtgärder som har genomförts kopplat till vattenkraft, eller åtgärder som skulle kunna ske som kompensationsåtgärder vid vattenkraftverk utvärderats.

En viktig slutsats från EKOLIV-projektet är att oavsett vilken akvatisk restaureringsåtgärd som genomförts saknas idag ofta en adekvat uppföljning. När, var, hur och hur ofta är viktiga frågor att svara på inför utformningen av ett uppföljningsprogram. Vedertagna och standardiserade metoder bör alltid användas för insamling av data om den fysiska miljön och biota och resultaten skall rapporteras till ansvariga datavärdar om sådana finns. Den ofta rekommenderade designen vid uppföljning Before – After – Control – Impact, så kallad BACI bör om möjligt användas, men passar inte att användas överallt.

Den stora mängden regelmässig uppföljning som sker måste kunna användas på ett bättre sätt för att prioritera samhällets resurser för restaurering och för avvägning mot andra intressen. Med tanke på de höga kostnader som kan komma att krävas för att åtgärda påverkade vatten till Vattendirektivets krav på god ekologisk status/potential är det väl investerade medel att satsa en del på en striktare och mer samordnad uppföljning. Möjligen med en enda huvudman för att standardisera metodik och säkra datakvalitet.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:450

Författare

Leonard Sandin, Erik Degerman, Jakob Bergengren, Ing-Marie Gren, Peter Carlson, Serena Donadi, Mikael Andersson, Stina Drakare, Emma Göthe, Richard K. Johnson, Maria Kahlert, Joel Segersten, Brendan Mckie, David Spjut, Wondmagegn Tafesse Tirkaso, Carl Tamario, Cristina Trigal, Eddie Von Wachenfeldt