Turbiner och generatorer

Forskningsområdet vattenturbiner och generatorer

Här utvecklar Svenskt vattenkraftcentrum verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av vattenturbiner och generatorer.

Forskningens mål är att trygga produktionen av vattenkraft och se till att vattenkraften också i framtiden har en viktig roll i ett hållbart kraftsystem. Forskarna tar också fram modeller för tillståndsbedömning som ökar kunskapen om olika komponenter och om hur systemet fungerar.

Kompetenscentret har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsmiljöer inom elektromekanik, rotordynamik, strömningsmekanik och maskinelement vid Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet och vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby. Läs mer om de projekt som just nu pågår i spalten här till höger!