Rapport

Livscykelanalys av ledningsstolpar

I dag är en stor majoritet av alla landets kraftledningsstolpar tillverkade av kreosotimpregnerat trä. På senare år har stolpar av andra material utvecklats och börjat säljas eftersom det finns en osäkerhet om träskyddsmedlet kreosot kommer få användas i fortsättningen.

Här har en livscykelanalys genomförts för ett antal olika material av ledningsstolpar. Genom att redovisa livscykelanalyser för flera av dessa material, får ledningsägare möjlighet att jämföra egenskaperna. Det betyder också de här uppgifterna kan använda som underlag vid beslut om framtida inköp av stolpar.

Resultaten visar att påverkan av de olika stolpmaterialen skiljer sig åt både i hur stor den är och när i livscykeln den är som störst. Det material som ger minst påverkan i samtliga kategorier utom en är PE-inklätt trä.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:693

Författare

Cecilia Johannesson, Kristin Johansson, Fredrik Tegstedt