Rapport

Livscykelanalys av ledningsstolpar

I dag är en stor majoritet av alla landets kraftledningsstolpar tillverkade av kreosotimpregnerat trä. På senare år har stolpar av andra material utvecklats och börjat säljas eftersom det finns en osäkerhet om träskyddsmedlet kreosot kommer få användas i fortsättningen.

Här har en livscykelanalys genomförts för ett antal olika material av ledningsstolpar. Genom att redovisa livscykelanalyser för flera av dessa material, får ledningsägare möjlighet att jämföra egenskaperna. Det betyder också de här uppgifterna kan använda som underlag vid beslut om framtida inköp av stolpar.

Resultaten visar att påverkan av de olika stolpmaterialen skiljer sig åt både i hur stor den är och när i livscykeln den är som störst. Det material som ger minst påverkan i samtliga kategorier utom en är PE-inklätt trä.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:693

Författare

Cecilia Johannesson, Kristin Johansson, Fredrik Tegstedt