Rapport

Livscykelanalys av ledningsstolpar

I dag är en stor majoritet av alla landets kraftledningsstolpar tillverkade av kreosotimpregnerat trä. På senare år har stolpar av andra material utvecklats och börjat säljas eftersom det finns en osäkerhet om träskyddsmedlet kreosot kommer få användas i fortsättningen.

Här har en livscykelanalys genomförts för ett antal olika material av ledningsstolpar. Genom att redovisa livscykelanalyser för flera av dessa material, får ledningsägare möjlighet att jämföra egenskaperna. Det betyder också de här uppgifterna kan använda som underlag vid beslut om framtida inköp av stolpar.

Resultaten visar att påverkan av de olika stolpmaterialen skiljer sig åt både i hur stor den är och när i livscykeln den är som störst. Det material som ger minst påverkan i samtliga kategorier utom en är PE-inklätt trä.

Nyheter

Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2020:693

Författare

Cecilia Johannesson, Kristin Johansson, Fredrik Tegstedt