Den här konferensen är avslutad
16 mars, Webbinarium

Kraftindustrins betongdag

Årets webbinarium kommer bland annat att handla om erfarenheter av olika reparationsmetoder och material, undersökningar av betongs egenskaper och klimataspekter kring betongkonstruktioner.

Under 2022-års betongdag passar vi på att dela med oss av en del av de resultat som kommit från Energiforsks två betongprogram inom kärnkraft och vattenkraft. Båda programmen avslutar sina treårs-etapper samtidigt, och det strömmar in intressanta resultat som vi vill dela med dig. Årets webbinarium innehåller erfarenheter av undersökningar, reparationer och klimataspekter kring betongkonstruktioner. Under webbinariet berättar vi mer om provning av ingjutna spännkablar i Barsebäck, erfarenheter av injektering, uppföljning av sprutbetongreparationer, klimatanpassning av betongkonstruktioner, nya bindemedel och mycket mer!

Kraftindustrins betong dag kommer i år att genomföras i form av ett webbinarium med tanke på pandemins utveckling. Boka in den 16 mars i din kalender och håll utkik efter fullständigt program som kommer i slutet av januari.

Kraftindustrins betongdag arrangeras av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft samt Vattenfall.