Den här konferensen är avslutad
29 september, Teams

Reparation och innovation: Senaste nytt i området injektering för dammar

Välkommen till ännu ett lunchwebbinarium med SVC. Ta del av den senaste forskningen rörande injektering den 29 september.

Vilka krav bör man kunna ställa på ett injekteringsbruk för reparation av fyllningsdammar som är ansatta av inre erosion? Hur bör reparationsinjektering utformas och under vilka förutsättningar förväntas den bli framgångsrik? Vad säger den senaste forskningen om designkoncept för injekteringsridåer?

Det är några av frågorna som du kommer att få svar på i detta lunchwebbinarium. Tre projektledare och utförare från SVC kommer dela med sig av sina forskningsresultat på temat injektering, och Peter Viklander från Vattenfall samt adjungerad professor på Luleå tekniska universitet sätter resultaten i kontext för industrin i slutet av webbinariet.

Projekt och talare:

Reparationsinjektering av fyllningsdammar
Talare: Johan Lagerlund, Vattenfall

Remedial grouting in rock foundations under dams – Development of a design methodology for remedial grouting
Talare: Fredrik Johansson, KTH

Utveckling av designkoncept för injekteringsridåer
Talare: Fredrik Johansson, KTH

Evaluation of internal erosion of fracture infilling materials in dam foundations by coupled CFD-DEM approach
Talare: Fredrik Johansson, KTH

Identifiering av injekterade zoner
Talare: Sven Knutsson, LTU