Program

Program 3 december
08:20
Anslutning och mingel
08:30
Energiforsk inleder
Mattias Wondollek
Områdesansvarig energisystem och marknad, Energiforsk
08:35
En introduktion till elektrobränslen
Maria Grahn
Chalmers
08:45
Vätgasen inom sjöfarten
Thomas Nilsson
Liquid Wind
Julia Hansson
IVL Svenska miljöinstitutet
Suzanne Green
Svensk sjöfart
09:20
Vätgasen inom flyget
Anders Lundbladh
GKN Aerospace
Peter Linde
Airbus
09:50
Vätgas för vägfordon
Tony Sandberg
Scania
Anders Berger
Volvo
Hans Zachrisson
Renova
10:25
Avslutande summering
Mattias Wondollek
Områdesansvarig energisystem och marknad, Energiforsk
10:30
Webbinariet avslutas