Talare


Områdesansvarig energisystem och marknad, Energiforsk

Mattias Wondollek

 • 08:30, 03 december
 • 10:25, 03 december
Chalmers

Maria Grahn

 • 08:35, 03 december
Liquid Wind

Thomas Nilsson

 • 08:45, 03 december
IVL Svenska miljöinstitutet

Julia Hansson

 • 08:45, 03 december
Svensk sjöfart

Suzanne Green

 • 08:45, 03 december
GKN Aerospace

Anders Lundbladh

 • 09:20, 03 december
Airbus

Peter Linde

 • 09:20, 03 december
Scania

Tony Sandberg

 • 09:50, 09 december
Volvo

Anders Berger

 • 09:50, 09 december
Renova

Hans Zachrisson

 • 09:50, 09 december