Den här konferensen är avslutad
6 - 7 oktober, Webbinarium

Vattenkraftens FoU-dagar

Den 6 och 7 oktober var det äntligen dags för forskare, industri och myndigheter att interagera och ta del av nya forskningsresultat från Svenskt vattenkraftcentrum. Om du missade någon del eller inte kunde vara med finns filmer från de olika programpunkterna inspelade.

I år lärde vi oss mer om hur branschen arbetar med digitalisering, till exempel hanteringen av stora mängder data, digitala tvillingar, prediktivt underhåll – och hur Svenskt vattenkraftcentrum kan bidra med relevanta FoU-projekt inom området.

Se och hör de inspelade bidragen här!  

Sedan 2018 drivs Svenskt vattenkraftcentrum som ett kompetenscentrum med målet att ta fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Satsningen gör att såväl samhälle som vattenkraftindustrin får ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften. Frågor som är kopplade till vattenkraftdammar och gruvdammar ingår också. 

Kompetenscentret driver forskning inom huvudområdena vattenturbiner och generatorer samt vattenbyggnad och har idag nästan 40 aktiva projekt och ett 20-tal aktiva doktorander och post-docs.