Webbinarium tisdag 6 oktober
13:00
Välkommen till Vattenkraftens FoU-dagar
Fredrik Engström
H2 Green Steel
Emma Hagner
Energiforsk, SVC Program Manager
13:15
Mittpunkten sviktar: Om den vidunderliga konsten att studera digitalisering
Konferensens Key note speaker om digital teknik som för med sig nya antaganden som till en del står i direkt konflikt med antaganden i existerande teoribildning. Hur ska vi som forskare förhålla oss till det digitala i våra studier? Vad i den existerande verktygslådan blir obrukbart och hur kan vi tänka kring nya teoretiska utgångspunkter? Med utgångspunkt i existerande forskning funderar vi på hur vi som forskare kan förhålla oss till digitalisering.
Johan Magnusson
Docent och chef för avdelningen för Informatik vid Göteborgs universitet, medföreståndare för Swedish Center for Digital Innovation och forskningsledare för Forskningskonsortiet Digital Förvaltning. Hans studier berör styrning och ledning av digitalisering.
Tema produktivitet
13:45
Digiriver – Vattenkraft och miljö
Heini Auvinen
Fortum
14:05
Prediktion av nedbrytning av betong vid vattenvägar
Daniel Eriksson
KTH
14:25
Prediktering av lagerlivslängd
Maria Rodiouchkina
Luleå tekniska universitet
14:45
Kaffe och mingel
Tema förnyelse
15:15
Strömningsmekaniska utmaningar i Bergeforsen
Magnus Nilsson
Vattenfall
15:35
Simulering av fyllningsdammars beteende
Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
15:55
Syntetisk svängmassa och samverkan med vattenkraft
Martin Fregelius
Uppsala universitet.
16:15
Uppsamling av dagens aktiviteter
16:30
Slut för dagen
Webbinarium onsdag 7 oktober
08:30
Kaffe, inloggning och mingel
08:45
Digitalisering inom HydroCen och samarbetsprojekt med USA
Ole Gunnar Dahlhaug
HydroCen – Norges forskningssenter på vannkraftteknologi
09:30
Condition insights through audio
Om vad Statkraft jobbar med just nu.
Camilla Feurst
Statkraft
10:00
Kaffe och småprat
Tema flexibilitet
10:30
Hylte damm
Statkraft
Monica Engman
Statkraft
Martin Hansson
Afry
10:50
Fotogrammetri för anläggningsnära flödesmätning utan driftspåverkan eller begränsningar
Hang Trieu
Luleå tekniska universitet
11:10
Trovärdiga CFD-simuleringar på vattenbyggnadshydrauliska problem
Mikael Hedberg
Luleå tekniska universitet
11:30
Loads on Kaplan runner during steady and transient operation
Arash Soltani Dehkharqani
Luleå tekniska universitet
11:50
Avslutning av Vattenkraftens FoU-dagar
Fredrik Engström
H2 Green Steel
Emma Hagner
Energiforsk, SVC Program Manager
12:00
Webbinariet slutar