Elkraft 2017: Forslag

Nu bjuder vi in dig som är forskare eller industrirepresentant att presentera ett ämne eller ett projekt i form av ett föredrag eller en poster.

En konferenskommitté gör en bedömning av förslagets kvalitet och avgör om det blir en muntlig presentation eller en poster. För bredare ämnen rekommenderas en muntlig presentation och för specifika arbeten rekommenderas en poster med en kort presentation.

Riktlinjer för format och innehåll i ditt förslag
Språk: Svenska eller engelska
Text: Max en A4-sida.
Innehåll: Presentera ämne samt beskriv metod, resultat och slutsatser.

Konferenskommitté
Ola Carlson, Chalmers tekniska högskola
Lars Nordström, Kungliga tekniska högskolan
Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet
Urban Lundin, Uppsala universitet
Olof Samuelsson, Lunds tekniska högskola
samt representanter från Elektras industrigrupp och Kraftforum.

Skicka in ditt förslag till föredrag eller poster är senast den 15 mars 2017 via anmälningsformuläret nedan!


En folder om konferensen kan laddas ned här. Sprid den gärna i ditt nätverk!