Projekt

TK 601 Termisk energi - validering av mätvärden

Uppdaterad 2023-02-07 Publicerad 2019-06-04

Idag saknas det riktlinjer för hur mätdata ska valideras, samtidigt som energibolagen har skyldigheter gentemot konsumenterna. Enligt EU:s direktiv ska fakturering från energiföretag grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt dvs felfri. Idag förekommer olika problem med felaktiga mätdata.

Om projektet

Projektledare
Elin Winberg, Göteborg Energi