Den här konferensen är avslutad
7 - 8 juni, Älvkarleby

Slutkonferens: Miljöforskning för hållbar vattenkraft

Välkommen till slutkonferens i EcoHab och Vattenkraftens miljöforskningsprogram - en fullspäckad dag där ny kunskap för hållbar vattenkraft relevant för arbetet med att ställa om vattenkraften till moderna miljövillkor och inför beslut om miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften presenteras.

Forskningen i de två programmen har tagit fram kunskapsunderlag och modeller som vilar på vetenskaplig grund och som fångar komplexiteten i avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga för att erhålla faktabaserade beslut om miljöförbättrande åtgärder. Forskningen har samordnats av Energiforsk och finansierats av kraftföretag tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Varmt välkommen till detta slutseminarium EcoHab och Vattenkraftens miljöforskning – fyra års forskning för hållbar vattenkraft på bara en dag!

Ladda ner